جهت طراحی و ارسال کارت های لمینت و کلیه کارت هایی که به ابعاد 9*6 هستند باید 5 میلیمتر از کناره ها فاصله داشته باشند زیرا ممکن است در برش نهایی کارت ها حذف شوند به همین دلیل پیشنهاد ما به شما این است که تمامی متن ها، شماره ها و لگوهای موجود در کارت ویزیت های 9*6 را با 5 میلیمتر فاصله طراحی نمایید.