کارت ویزیت سلفون مات موضعی
Matt Cellophane UV Business Card

سایز طراحی۹×۶ (سانتیمتر)

سایز بعد از برشبا اختلاف 5 میلیمتر از طرفین کارت

جنسسلفون مات

روکش uv موضعی

قیمت: مشاهده تعرفه قیمت

نمونه های طراحی و چاپ شده کارت ویزیت سلفون مات موضعی در مجتمع چاپ سخن نو:

کارت ویزیت در یک کلام کوتاه، خلاصه و رسا، وسیله ای بسیار ابتدایی و ارزان در عین حال بسیار موثر برای معرفی شما و سپس ارائه راههای تماس با شماست. کارت ویزیت این وظیفه را برعهده داردکه شما و کسب و کار شما را به مخاطبین معرفی نماید، و هیچ نقش عمده دیگری را برای شما به طور مستقیم ایفا نمی کند. کارت ویزیت برای تبلیغات و بازاریابی و معرفی شما به طور مستقیم استفاده نمی شود. اما شاید بتوانیم بگوییم به دلیل اینکه اولین مرحله تعامل شما با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیت می باشد و از آنجا که برخورد اول همیشه بسیارمهم و تاثیر گذار خواهد بود، کارت ویزیت به طور غیر مستقیم بخشی قابل توجه ای از کار بازاریابی و تبلیغات و معرفی شما را برعهده خواهد داشت.