این مجتمع با سالها حضور در عرصه چاپ و تبلیغات آمادگی همکاری و ارائه خدمات به تمامی همکاران و نیز هموطنان عزیز را دارد