کار در منزل با درآمد عالی یک مجموعه شرکت هولدینگ در ایران قصد دارد جهت افزایش رتبه سایت های خود از تعداد از تعداد افراد مستعد و دارای پشتکار بالا علاقمند جهت این امر استفاده نماید لازم به ذکر است: این مجموعه در قبال مطالبی که مطابق با خواسته های مجموعه باشد مبلغی که در شروع معادل 300 تومان پرداخت مینماید. تبصره1: حداقل مطلب ارسالی در روز باید برابر با 50 مطلب باشد تبصره2: مبلغ 300 تومان بابت هر مطلب برای نویسنده سطح یک در نظر گرفته می شود که در سطح دیگر افزایش پیدا خواهد کرد. تبصره 3: مبالغ بعداز تایید مطلب به شماره حساب فرد واریز میگردد جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ثبت امور نویسندگان تماس حاصل نمائید.

013-33824643 داخلی 12