مجتمع چاپ سخن نو با بهره گیری از بهترین تجهیزات روز دنیا توانایی آماده سازی چاپ ها در بهترین کیفیت ممکن را دارد.

این مجموعه جهت آسایش مشتریان و همچنین اطمینان از درستی کار های چاپی کلیه کار های چاپی را از طریق اینترنت (ایمیل و همچنین محیط وب مجموعه) دریافت و بعد از چک کردن نهایی توسط متخصصین برای چاپ ارسال و پس از چاپ به آدرس مشتریان ارسال مینماید.